Parish of Glenavy
KeyTownlandCountyDivisionOS Map Ref
1 Aghadolgan Antrim Glenavy 58 & 59 & 62 & 63
2 Ballymacricket Antrim Glenavy 59 & 63
3 Ballyminymore Antrim Tullyrusk 59
4 Ballymoneymore Antrim Tullyrusk 59
5 Ballymote Antrim Glenavy 59
6 Ballynacoy Antrim Tullyrusk 59 & 63
7 Ballypitmave Antrim Glenavy 59 & 63
8 Ballyvanen Antrim Glenavy 58 & 62
9 Ballyvorally Antrim Glenavy 58 & 59
10 Carnkilly Upper Antrim Glenavy 59
11 Crew Antrim Glenavy 59 & 63
12 Deer Park Antrim Ballinderry 62
13 Duck Island Antrim Glenavy 58
14 Edenturcher Antrim Glenavy 59
15 Feumore Antrim Ballinderry 58 & 62
16 Glenavy Antrim Glenavy 59
17 Rams Island Antrim Ballynadrentagh 58