Parish of Magheragall
KeyTownlandCountyDivisionOS Map Ref
1 Aghacarnan Antrim Magheragall 63
2 Ballycarrickmaddy Antrim Magheragall 63
3 Ballyclogh Antrim Magheragall 63
4 Ballyellough Antrim Magheragall 63
5 Ballymave Antrim Magheragall 63
6 Ballynadolly Antrim Magheragall 63
7 Ballynalargy Antrim Magheragall 67
8 Drumsill Antrim Lissue 67
9 Kilcorig Antrim Magheragall 63
10 Knocknadona Antrim Magheragall 63 & 64
11 Knocknarea Antrim Magheragall 63 & 67
12 Magheragall Antrim Magheragall 63 & 67
13 Magheraliskmisk Antrim Magheragall 63 & 67
14 Moneybroom Antrim Magheragall 63 & 64
15 Moyrusk Antrim Lissue 67
16 Mullaghcarton Antrim Magheragall 63 & 67